قصد ده روز

احکام | چگونگی محقق شدن قصدِ اقامت ده روز

نماز
02:02 - 1402/01/08

- مراد از روز، فاصلۀ بین طلوع و غروب خورشید است؛ اگر کسی بین طلوع و غروب خورشید وارد محل اقامت شود، باید قصد کند که ده شبانه روز (240 ساعت) در آنجا بماند.

اگر كسی قصد ده روز كند, ولی بعد از چندروز باید برگردد نماز و روزه او چگونه است؟

10:59 - 1400/03/26

 اگر كسی در مسافرت قصد ده روز كرد و بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی (مثلاً نماز ظهر) از قصه خود به هر علّتی منصرف شد, تا مادامی كه در آن جا هست نمازش تمام است روزه اش را باید بگیرد.

حالت مسافر نسبت به قصد ده روز

مسافر
11:10 - 1400/01/06

- وقتی مسافر وارد محلی می شود: اگر مطمئن است که حداقل ده روز می ماند:  نماز کامل است و الا نماز شکسته است.

انصراف از قصد ده روز در ادامه سفر

مسافر
11:10 - 1400/01/06

- اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی  کسی قصد اقامت ده روز کند و در ادامه سفر از قصد خود منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا اقامت دارد نماز های او تمام است.

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

مسافر
00:35 - 1400/01/06

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

قصد ده روز بانوان در حال حیض

مسافر
09:10 - 1400/01/02

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

نحوه محاسبه ده روز

مسافرت، قصد، نماز
09:07 - 1400/01/02

قصد ده روز کامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم کافی است و اگر از بین روز شروع کند تا همان ساعت از روز یازدهم باید بماند.

قصد ده روز در سفر و خروج از شهر

سفر، قصد، خروج، مسافت، شرعی
20:42 - 1397/07/20

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد ده روز داشته و علم به خروج از شهر داشته ولی نمی دانست به اندازه مسافت شرعی هست یا نه، اگر معلوم شود که به اندازه مسافت شرعی بوده، قصد ده روز منعقد نشده و نماز ها باید قصر بخواند.

اقامت کمتر از ده روز در محل کار و حکم نماز و روزه

کار، اقامت، ده، روز، نماز، روزه
21:57 - 1397/05/03

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که 14 روز سر کار و 14 روز به وطن خود می رود، در صورت مرخصی و اقامت کمتر از 10 روز در محل کار، نمازهایش شکسته بوده و نمی تواند روزه بگیرد.

حکم نماز با عدول از قصد ده روز

سفر، نماز، وطن
22:04 - 1396/10/16

- پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی تمام در سفر، در صورت عدول از قصد ده روز نیز نمازها را تمام بخواند.