قصه گویی برای کودکان

قصه های جنگل-کیک تولد گرگی

قصه های جنگل-کیک تولد گرگی
11:56 - 1400/10/23

چکیده:قصه های جنگل برای کودکان عزیز شما- کاری از واحد صوت و دانش آموزی

تاثیر خواندن داستان برای کودکان

خواندن داستان برای کودکان
07:55 - 1400/08/30

خواندن کتاب و داستان و قصه از الزامات تربیت است. معرفی کتاب.

روش‌های علاقمند کردن بچه‌ها به کتاب

تریت فرزند
12:17 - 1399/09/27

- با کودک قرار بگذارید که هر شب برایش قصه بخوانید.

هنر قصه‌گویی

تربیت فرزند 18:39 - 1398/08/21

 قصّه‌گویی، هنر بسیار خوبی است.