مارکسیسم

اوشو و تمسخر احکام!

نیاز بشر به دین
12:06 - 1402/05/24

عده‌ای (مثل فرقه اوشو) وظیفه خود را تمسخر احکام دینی می‌دانند و با عقل ناقص خود می‌خواهند فلسفه احکام اسلامی را بفهمند، درحالی‌که پوچ بودن خودشان را فریاد می‌زنند. ایشان نمی‌دانند که وقتی بشر به قانون نیاز دارد و خودش ناقص است، پس به قانون‌ جامع و کامل یعنی دین الهی، محتاج و نیازمند است. 

عدم تنافی قداست اعتقادات با مدارا و اخلاق

قداست اعتقاد
09:54 - 1402/03/18

جزمی بودن برخی اعتقادات اسلامی و نگاه قدسی مسلمین به آموزه‌های اساسی دین، به‌معنای بسته بودن باب تحقیق و گفت‌وگو نیست. با رعایت ادب و اخلاق می‌توان شبهات مختلف اعتقادی را مطرح کرد و درباره آن‌ها تفکر و تحقیق نمود.