ماه ذی القعده

آیا غسل نماز یکشنبه ذی القعده واجب است؟

آیا غسل نماز یکشنبه ذی القعده واجب است؟
09:49 - 1402/02/31

از آنجا که احتمال این می رود این اعمال به صورت عامّ مجموعی باشد، لذا انجام بخشی از عمل به صورت عمدی و التفات به مسأله جایز نیست و حرام می باشد.

نماز یکشنبه های ذی القعده

نماز یکشنبه های ذی القعده
09:23 - 1402/02/31

دو نماز دو رکعتی مانند نماز صبح به نیت نماز یکشنبه ماه ذی القعده به جای آورد که در هر رکعت یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید و یک بار سوره ناس و یک بار سوره فلق خوانده می‌شود و پس از پایان...

اعمال روز اول ماه ذی القعده

اعمال روز اول ماه ذی القعده
08:56 - 1402/02/31

ماه ذی القعده از ماه‌های حرام است که سه روز روزه‌داری متوالی از جمله عبادت‌های توصیه شده در این ماه است.

نماز یکشنبه ذی القعده

نماز یکشنبه ذی القعده
12:03 - 1401/04/05

نماز یکشنبه ذی‌القعده نمازی مستحبی و چهار رکعتی (دو نماز دو رکعتی)که در یکی از روزهای یکشنبه ماه ذی‌القعده خوانده می‌شود و فضائل بسیاری از جمله آمرزش گناهان و با ایمان مردن برای آن در روایات آمده است.

فضیلت ماه ذی القعده

فضیلت ماه ذی القعده
14:20 - 1401/03/12

این ماه اوّل ماه هاى حرام است که حق تعالى در قرآن مجید ذکر فرموده و سیّد بن طاوس روایتى نقل کرده که ذى القعده در وقت شدّت و در سختی ها، محلّ اجابت دعا است.

اعمال ماه ذی القعده

اعمال ماه ذی القعده
07:39 - 1401/03/11

ماه ذی القعده از ماه‌های حرام است که سه روز روزه‌داری متوالی از جمله عبادت‌های توصیه شده در این ماه است.