مبطلات روزه

استمنا (خود ارضایی جنسی ) در حال روزه 09:20 - 1400/01/26

- اگر روزه‌دار عمداً کاری کند که منی از او بیرون بیاید، روزه‌اش باطل می‌شود.

مُبطلات روزه 23:44 - 1400/01/24

-  طبق نظر آیت الله خامنه ای مُبطلات روزه نُه چيز می باشد.

استفاده از شیاف دارویی در هنگام روزه 11:05 - 1399/02/21

- آیت الله خامنه‌ای:  استعمال شياف‌هايى كه براى معالجه است اشكال ندارد و موجب بطلان روزه نمى‌شود.

استفاده از قطره چشم و گوش هنگام روزه 22:19 - 1399/02/19

- آیت الله خامنه‌ای: به طور کلی استفاده از قطره برای چشم و گوش در هنگام روزه اشکال ندارد و حتی اگر تلخی آن احساس شود ولی از ورود چیزی به حلق باید جلوگیری شود.

استعمال عطر براى روزه دار 10:03 - 1399/02/17

- استعمال عطر براى روزه دار مستحب است؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مکروه است.

حکم خوردن و آشامیدن در حال روزه 16:46 - 1399/02/16

- اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود و فرقی بین روزه واجب یا مستحب نیست.

حکم فرو بردن آب دهان و خلط 19:10 - 1399/02/14

- به نظر آیت الله خامنه ای فرو بردن اخلاط سر و سینه، اگر به فضای دهان نرسیده باشد، اشکالی ندارد؛ ولی در حال روزه اگر به فضای دهان رسیده،‌ باید بنابر احتیاط واجب آن را فرو نبرد، و اگر به عمد فرو برد، بنابر احتیاط، قضا و کفاره بر او واجب می  شود.

حکم استفراغ و آروغ زدن در حال روزه 19:05 - 1399/02/14

-  هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند اگر چه به واسطه‌ی بیماری و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال ندارد.

خوابیدن جنب با علم به بیدار نشدن و صحت روزه 09:54 - 1399/02/13

- کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می‌داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد.

حکم کشیدن سرمه برای روزه دار 09:53 - 1399/02/13

- سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروه است.

تزریق سرم برای روزه دار 09:39 - 1399/02/12

- به نظر آیت الله خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب از انواع سرم باید خودداری شود.

حکم نگاه به نامحرم در حال روزه 09:34 - 1399/02/11

- نگاه حرام،‌ روزه را باطل نمی کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.