مبطلات روزه

نسبت دادن حدیث کساء به حضرت زهرا (سلام الله علیها) در حال روزه 23:51 - 1398/02/17

- نسبت‌دادن حدیث شریف کساء در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه(سلام‌اللّه‌علیها) اگر به‌ صورت حکايت و نقل از کتاب هايى باشد که آن را نقل کرده ‏اند، اشکال ندارد.

روزه نگرفتن بخاطر بیدار نشدن برای سحری 22:26 - 1398/02/16

-  روزه بدون خوردن سحرى هم صحيح است.

حکم آرایش کردن برای شخص روزه دار 19:17 - 1398/02/12

-  آرایش کردن روزه را باطل نمى‌کند؛ مگر آنکه رژ لب، وارد دهان شده و فرو داده شود.

حکم باقی بر جنابت تا اذان صبح 21:57 - 1398/02/08

-  کسی که در شب ماه رمضان دچار جنابت است باید تا پیش از اذان صبح غسل کند و اگر عمداً تا آن هنگام غسل نکند روزه‌اش باطل است.

خیس کردن لب با آب دهان هنگام روزه 19:55 - 1397/12/13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خیس کردن لب با آب دهان هنگام روزه، اگر موجب فرو بردن رطوبت خارجى به حلق نباشد، مانعى ندارد.

تکلیف روزه زن در صورت نزدیکی با اکراه شوهر قبل از اذان صبح 22:46 - 1397/10/16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با اجباری که زن را بی اراده کرده، قبل از اذان صبح، جماع انجام گیرد روزه زن باطل نمی شود ولی اگر با اکراه ولی از روی اراده جماع صورت گرفته روزه باطل است و علاوه بر قضا، کفاره هم واجب است.

عدم آگاهی به مبطل بودن جماع در حال روزه 23:18 - 1397/06/10

- نزدیکی هنگام روزه حرام است و سبب باطل شدن روزه و واجب شدن قضا و کفاره می شود.

سفر به مسافت شرعی و نیت عدم روزه بدون خوردن و آشامیدن 19:37 - 1397/05/24

- روزه دار که می داند قبل از ظهر به مسافرت تا اندازه مسافت شرعی می رود، تا از حد ترخص خارج نشده است نمی تواند چیزی بخورد.

نقل اشتباه حدیث در حال روزه 21:17 - 1397/05/15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر روزه دار حدیثی را که شک دارد از معصومی صادر شده را نقل و سپس متوجه اشتباه خود شود، روزه باطل نیست.

استفاده از قطره چشم و بینی هنگام روزه 13:32 - 1397/05/12

- در صورت استفاده روزه دار از قطره چشم و بینی، اگر قطره به حلق نرسد ولی مزه یا بوی آن به حلق برسد، کراهت دارد.

خون دماغ شدن هنگام روزه 13:28 - 1397/05/12

- اگر روزه دار خون دماغ شده و خون وارد فضای دهان شود، در صورتی که عمدا آن را فرو ببرد، روزه باطل می شود.

احتلام تا بعد از اذان صبح و صحت روزه 22:00 - 1397/04/25

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه می خواهد قضای روزه رمضان را بگيرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روی عمد نباشد، روزه اش باطل است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.