متن سلام فرمانده

دانلود سلام فرمانده ۲ صوتی

دانلود سلام فرمانده ۲ صوتی
08:08 - 1401/12/14

دانلود آهنگ سرود سلام فرمانده ۲ | ابوذر روحی

متن سرود سلام فرمانده ۲

متن سرود سلام فرمانده ۲
07:44 - 1401/12/14

متن سرود سلام فرمانده ۲ با اجرای ابوذر روحی

کلیپ سلام فرمانده ۲

کلیپ سلام فرمانده ۲
07:24 - 1401/12/14

متن سرود سلام فرمانده ۲

جانا جانا مهدی زهرا

پوستر سلام فرمانده

پوستر سلام فرمانده 09:47 - 1401/03/11

نبین قدم کوچیکه پاش بیفته من برات قیام می کنم.

نقد سرود سلام فرمانده

نقد سرود سلام فرمانده
08:06 - 1401/03/09

آنچه دشمن را نگران و عصبانی کرده، نهادینه شدن این اعتقادات در میان کودکان و نوجوانان ایرانی است وآن را خطر جدی برای فرهنگ مبتذل خود می دانند، لذا از هیچ توهین و تحقیر و تفسیر ناروایی در این زمینه کوتاهی نکردند...

شعر سلام فرمانده خطاب به کیست

شعر سلام فرمانده خطاب به کیست
08:02 - 1401/03/08

برخی مخاطبان علی رغم محتوای شعر، مصداق فرمانده را به جای امام زمان(عج)، رهبر انقلاب تشخیص داده اند و بر اساس همین تشخیص اشتباه کلی حاشیه سازی و شیطنت در فضای مجازی شکل گرفته، ناشی از عدم توجه به همین نکته های ظریف در متن و اجرای سرود است.

سلام فرمانده به زبان ترکی

سلام فرمانده به زبان ترکی
10:29 - 1401/02/29

سلام فرمانده به زبان ترکی

کلیپ سلام فرمانده

کلیپ سلام فرمانده
08:09 - 1401/02/25

کلیپ سلام فرمانده

سلام فرمانده ابوذر روحی

آهنگ سلام فرمانده

آهنگ سلام فرمانده
11:39 - 1401/02/22

دانلود آهنگ سلام فرمانده ابوذر روحی

متن سرود سلام فرمانده

متن سرود سلام فرمانده
12:07 - 1401/02/21

متن نماهنگ سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جا مانده...