مجلس گناه

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی 17:45 - 1400/01/03

حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست.

اطاعات از شوهر
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 17:43 - 1400/01/03

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

صله، قطع، غیبت
قطع صله رحم بخاطر ابتلاء به گناه غیبت 23:17 - 1398/07/06

- تا مى توان باید صله رحم را توأم با امر به معروف و نهى از منکر با زبان خوب ترک نکرد.

رقص، گناه، عروسی
حکم رقص زن برای زن 23:31 - 1397/08/30

- رقصی که مستلزم حرام یا مهیّج شهوت یا لهوی یا در مقابل نامحرم باشد، حرام است.

عروسی، فیلمبردار، درآمد
معاشرت با فیلمبردار مجالس عروسی و حکم درآمد این کار 21:16 - 1397/05/27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فيلمبردارى از جشن های عروسی، در صورتى كه تأييد كار حرام بوده و یا مستلزم گوش دادن به موسيقى حرام باشد، جایز نیست و درآمد حاصله حرام است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.