محبوبیت سردار سلیمانی

حاج قاسم دوستدار مردم دنیا

حاج قاسم دوستدار مردم دنیا
12:47 - 1400/10/23

چکیده:

حاج قاسم دوستدار مردم دنیا

خشم مزدورها از ابراز محبت به سردار دلها

قاسم سلیمانی
08:03 - 1400/10/23

- ابراز ارادت به سردار سلیمانی مخصوص به کشور یا جمعیت خاصی نیست بلکه هر انسان آزاده و حق‌طلبی به این صف طولانی پیوست و چقدر بدبخت هستند کسانی که طاقت دیدن چنین صحنه‌هایی را ندارند.

رمز و راز محبوبیت و موفقیت شهید سلیمانی

 رمز و راز محبوبیت و موفقیت شهید سلیمانی
13:37 - 1400/10/13

 رمز و راز محبوبیت و موفقیت شهید سلیمانی

محبوبیت مردمی حاج قاسم در کلام رهبر انقلاب

محبوبیت مردمی حاج قاسم در کلام رهبر انقلاب
13:32 - 1400/10/13

محبوبیت مردمی حاج قاسم در کلام رهبر انقلاب: