محرمات اعتکاف

اعتکاف
محرمات اعتكاف 23:34 - 1397/12/24 بازدید: 139

-  محرمات اعتكاف عبارتند از: بوييدن چيزهای خوشبو، خريد و فروش، امور جنسی و شهوت‌آميز و استمنا

اعتکاف
خرید و فروش در ایام اعتکاف 20:13 - 1397/12/23 بازدید: 298

- خرید و فروش در ایام اعتکاف حرام است ولی موارد ضروری مانند معامله برای خودش در ایام اعتکاف بدان احتیاج دارد و نفقه خانواده اشکالی ندارد.

اعتکاف، مبطلات، عمدی
ارتکاب عمدی مبطلات اعتکاف 22:05 - 1397/07/16 بازدید: 144

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطرعمدا یا سهوا بنابر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.