محرمیت

سادگی در روابط اجتماعی!

سادگی
13:18 - 1400/07/08

- وقتی میزان رفتارهای هیجانی و احساسی در تعاملات اجتماعی بیشتر شود، بالطبع احتمال آسیب و سوءاستفاده واقع شدن توسط دیگران نیز افزایش پیدا می‌کند و فرد کارکرد مطلوب اجتماعی خودش را از دست خواهد داد.

محرمیت بچه متولد از تلقیح با برادر

تلقیح، لقاح، مصنوعی،‌ برادر
01:06 - 1396/11/27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ باید از مقدمات حرام در تلقیح، اجتناب شود ولی کودک به دنیا آمده، ملحق به صاحب نطفه و تخمک است.

عروس بعد از مرگ يا طلاق شوهر با پدر شوهر محرم مي باشد؟

11:13 - 1396/06/20

پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند ، چه در موقع عقد باشند ، يا بعداً به دنيا بيايند ،به زن او ( مرد ) محرم هستند. بنا بر این عروس پس از طلاق از شوهرش یا پس از مرگ شوهرش با پدر شوهر محرم می باشد .

پیشنهاد ازدواج موقت از خارج

صیغه موقت . ازدواج
11:30 - 1394/02/30

چکیده:اکنون پس از گذشت یک سال هر دو بهم دل‌بسته شده ایم و پیشنهاد جاری کردن صیغه محرمیت کرده است؛ اما نمی‌خواهد برای ازدواج قولی بدهد.