مسجد

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد
09:02 - 1395/09/18

- اگر امکان استفاه از عین اجناسی مانند قند و چای اضافه مسجدی در مساجد دیگر و یا در وقت دیگر فراهم باشد، بر فروش آن ها ترجیح دارد.

کف زدن در مسجد

کف زدن در مسجد
11:03 - 1395/09/17

- آیت الله خامنه ای: بهتر است مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود به ذکر صلوات و تکبیر معطر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد
10:03 - 1395/09/17

- ورود غیر مسلمانان به مسجد اگر موجب نجس شدن یا هتک حرمت و بی احترامی به مسجد شود، جایز نیست.

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد
18:25 - 1395/09/16

- برخی کارها مانند خوابیدن در مسجد، سخن گفتن از امور دنیوی و ... در مسجد مکروه است.

حکم استفاده از برق مسجد

حکم استفاده از برق مسجد
11:37 - 1395/09/16

- استفاده از برق مسجد بستگی به کیفیت وقف و نذر آن دارد و در صورت استفاده بر خلاف آن باید بهای برق مصرف شده را بدهد.

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد
08:53 - 1395/09/11

- خارج کردن مهر و قرآن مسجد و قرار دادن آن در مسجد دیگر جایز نیست.

حکم زمین مسجد پس از ویرانی

حکم زمین مسجد پس از ویرانی
11:30 - 1395/09/10

- اگر مسجدی ویران شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمی شود و احکام مسجد بر آن جاری است.

حکم تبدیل حسینیه به مسجد

حکم تبدیل حسینیه به مسجد
11:35 - 1395/09/09

- اگر مکانی به عنوان حسینیه وقف شده، مسجد نمی شود، و احکام مسجد بر آن جاری نیست.

معیار مسجد بودن یک مکان

معیار مسجد بودن یک مکان
11:21 - 1395/09/09

- اگر زمینی را به قصد قرب و به نیت مسجد بودن بسازند و حداقل یک نفر به اذنِ بانی در آن نماز بخواند، مسجد می شود.

فوائد مسجد

مسجد
08:31 - 1395/08/04

خلاصه: در این نوشتار، فوائد حضور در مسجد بیان شدہ است.

حکم توقف در مساجد یا گذاشتن چیزی در آنها برای جُنُب

حکم توقف در مساجد یا گذاشتن چیزی در آنها برای جُنُب
10:43 - 1395/08/02

توقف در سایر مساجد (غیر مسجد الحرام یا مسجد النبی) و گذاشتن چیزی در آنها برای جُنُب حرام است، ولی اگراز یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانع ندارد.

حضور شخص جُنُب در کلاس مسجد

حضور شخص جُنُب در کلاس مسجد
08:14 - 1395/08/02

- ابتدا باید غسل کند.

صفحه‌ها