مشاوره

مشاوره | نظارت والدین بر کودکان در فضای مجازی

11:30 - 1401/04/12

والدین دغدغه‌مند چگونه می‌توانند بر استفاده فرزندان از فضای مجازی نظارت داشته باشند تا آسیب کمتری

عکس‌نوشته | ذهن برتر

10:39 - 1401/04/12

ذهن انسان مثل معده می‌مونه.

قدم نورسیده و حساسیت فرزندان دیگر

فرزند قبلی
09:40 - 1401/04/12

با مشکلاتی که پس از به دنیا آمدن فرزند جدید برای فرزند قبلی به وجود می‌آید، چگونه برخورد کنیم

عکس‌نوشته | همراه اول و آخر

09:12 - 1401/04/12

زن و شوهر همراه اول یکدیگر هستند؛ اما نکتۀ مهم اینجاست که تا ابد و تا انتهای مسیر زندگی بتوانند د

مشاوره | جر و بحث با کودک را ادامه ندهید

مشاوره | جر و بحث با کودک را ادامه ندهید
14:02 - 1401/04/11

ادامه دادن جر و بحث با کودک مشکلی را حل نمی‌کند. سعی کنید موضوع را منحرف و کودک را آرام کنید.

راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از جر و بحث با کودک

راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از جر و بحث با کودک
13:05 - 1401/04/11

چگونه از اختلاف و جروبحث با کودکان بپرهیزیم؟

عکس‌نوشته | اجبار به فرزندآوری یا حمایت از خانواده‌ها‌؟!

فرزندآوری 13:47 - 1401/04/08

 اجبار به فرزندآوری یا حمایت از خانواده‌ها‌؟!

عکس‌نوشته | نقش بی‌بدیل والدین در تربیت

09:17 - 1401/04/07

 نقش والدین در

عکس‌نوشته | آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن 09:01 - 1401/04/07

آداب غذا خوردن

مشاوره | ارتباط با خانواده همسر

18:14 - 1401/04/06

موضوع: زندگی در کنار خانواده همسر و افزایش توقعات و بی‌احترامی به عروس

مشاوره | حساسیت نسبت به دختران دیگر

حساس
15:48 - 1401/04/06

دخترم نسبت به دختران فامیل حساس شده و هنگامی که مسئله‌ای او را ناراحت می‌کند فریاد می‌زند.

عکس‌نوشته | ویژگی صاحبان مشاغل

15:47 - 1401/04/06

صفحه‌ها