مشاوره

نکته‌نگاشت |  نحوه برخورد با لغزش‌های دوستان

15:58 - 1401/11/08

نکته‌نگاشت |  نحوه برخورد با لغزش‌های دوستان

همسرداری و خیانت

09:25 - 1401/11/07

ازدواج مانند نماز است؛ تکبیر گفتی، چرخاندن سر از قبله، نماز را باطل می‌کند.

جبران در آینده یا حسرت از گذشته

10:49 - 1401/11/04

مدیریت افکار و جبران در آینده، جایگزین مناسبی برای حسرت و پیشمانی از رفتار گذشته است.

نقش والدین در مدیریت حسادت کودکان

فرزند پروری
15:22 - 1401/11/03

حسد در طبیعت هر انسانی وجود دارد؛ ولی برخی والدین با رفتارهای نادرست، این حسادت را در وجود فرزندانشان شعله‌ور می‌کنند.

پیامدهای عزت نفسِ پایین

عزت نفسِ پایینِ شرور
11:11 - 1401/11/03

عزت نفس و خودارزشمندی پایین، می‌تواند باعث اختلالات بزهکاری در نوجوان و ضداجتماعی در بزرگسالان شود.

نکته‌نگاشت | بدی همسرت را بپوشان

10:36 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت | بدی همسرت را بپوشان

نکته‌نگاشت | معایب تشویق بی‌جا

10:34 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت | معایب تشویق بی‌جا

نکته‌نگاشت | شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید!

10:20 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت | شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید!

تکانشگری عامل پشیمانی

15:15 - 1401/11/01

تکانشگری به تصمیمات ناگهانی و بدون تأمل گفته می‌شود که معمولاً بعد از انجام، پشیمانی فرد را به دنبال خواهد داشت.

خشم زشت

خشم؛ هلاکت زشت
14:52 - 1401/11/01

خشم باعث آسیب روانی و گاهی جسمی به خود فرد و به ارتباطات بین فردی می‌شود.

شاخصه‌های تربیت دینی و انقلابی

شاخصه‌های تربیت دینی و انقلابی
10:56 - 1401/11/01

در این کلیپ کوتاه، حجت‌الاسلام استاد تراشیون به بیان شیوه‌های تربیت دینی و انقلابی می‌پردازند

نکته‌نگاشت | دل شاداب و چهره باطراوت

17:12 - 1401/10/29

نکته‌نگاشت | دل شاداب و چهره باطراوت

صفحه‌ها