مصطفی تاجزاده

ورشکسته
افراط و تفریطهای یک ورشکسته‌ی سیاسی 20:56 - 1399/10/20

- راه مقابله با مغالطات و تناقضات امثال تاجزاده، مجهزشدن به سلاح علم و آگاهی است و تا این امر مهم در میان مردم و جوانان ما موجود باشد، این افراد نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند و ذهن و فکر جامعه را مسموم کنند.

شراب
شراب را آزاد کنید تا جنس اصلی مصرف شود!!! 08:24 - 1398/03/27

-امروزه بسیاری از بزهکاران، بجای مواد مخدر سنتی از مواد مخدر صنعتی، استفاده می‌کنند که شاهد مضرات بیشتر و حتی مرگ بعضی افراد هستیم.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.