معاد شناسی

راههای ارتباط با مردگان

قبرستان
23:11 - 1391/11/13

از ظاهر برخى آيات مى توان فهميد، انسان ها در عالم برزخ، خويشان و غيرخويشان خود را مى شناسند و با آنها ملاقات مى كند.

فرق بين بهشت برزخ و بهشت آخرت

مرگ
23:01 - 1391/11/13

بهشت برزخ نمونه كوچكى از بهشت آخرت است.

نکاتی در مورد فشار قبر

قبر
22:55 - 1391/11/13

روح، بعد از جدا شدن از اين بدن، به بدن هاى لطيفى شبيه به بدن دنيوى كه در اصطلاح به آن «بدن مثالى» مى گويند، تعلق مى گيرد و سؤال و فشار قبر نيز مربوط به روح و آن بدن مثالى است.

چگونگی آگاهی ازاحوال مردگان

قبر
22:46 - 1391/11/13

هر كه بخواهد در خواب يكى از مردگان يا پدر و مادر خود را ببيند، سوره هاى شمس، ليل، قدر، كافرون، توحيد، فلق و ناس را بخواند.

رخ دادهاى عالم برزخ

آتش
22:31 - 1391/11/13

امام صادق(عليه السلام) فرمود: وقتى مؤمن داخل قبر شود، نماز در سمت راست و زكات در سمت چپ او قرار مى گيرد و نيكوكارى هايش بالاى سر او سايه مى افكنند و «صبر» در قسمتى ديگر قرار مى گيرد.

ويژگى هاى روح در عالم برزخ

دست
22:22 - 1391/11/13

انسان با مرگ دنيوى، وارد جهان برزخ مى شود و حيات برزخى پيدا مى كند و سپس وارد جهان قيامت مى شود. اين انتقال از برزخ به قيامت مرگ برزخى است.

تناسخ

ارواح
01:02 - 1391/11/13

پيوستن روح، پس از مرگ، به بدن فردى ديگر، عقيده مردودى است كه بين دانشمندان با نام «تناسخ» شناخته شده است.

اقسام « اجل »

دعا
00:25 - 1391/11/13

مدت زندگى انسان در دنيا را اجل مى گويند; مثلا گفته مى شود: اجلش فرا رسيد; يعنى مرگش فرا رسيده است.

رابطه خواب با مرگ

خواب
00:06 - 1391/11/13

انسان در خواب چيزهايى را متوجه مى شود، پس از مرگ نيز در مقياس وسيع تر مسائل را مى فهمد. وقتى انسان مى ميرد، پرده از مقابل چشمان او كنار مى رود و عالمى فراتر از عالم دنيا را مشاهده مى كند.

فلسفه مرگ

موت
23:49 - 1391/11/12

زندگى انسان در دنيا محدود است و هر حياتى با مرگ همراه خواهد شد.در اين جا نخستين سؤالى كه پيش مى آيد، اين است كه هدف از اين حيات و مرگ چيست؟

چيستى و چگونگى مرگ

آیه
23:39 - 1391/11/12

مرگ عبارت است از: انتقال از جهانى به جهان ديگر، نه فنا و نيستى. بنابراين امر وجودى است و مخلوق خداوند مى باشد.

شبهاتی در مورد معاد

برزخ
23:21 - 1391/11/12

برخى از منكران معاد به خاطر عدم آگاهى از جهان آفرينش و جهل به عظمت و قدرت پروردگار، تصور مى كنند كه تبديل شدن اجزاى پوسيده به انسان، كارى ناممكن و يا مشكل است و كسى توانايى اين كار را ندارد.

صفحه‌ها