معنی شعر فارسی نهم

شعر کار و شایستگی فارسی

معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم
11:25 - 1402/03/09

وقتی جوانی را از دست دادی، هرگز نمی توانی آن را بخری زیرا کالای با ارزش جوانی در بازار نیست.

معنی نام تو رخصت رویش است و طراوت

معنی نام تو رخصت رویش است و طراوت
12:37 - 1402/03/08

معنی شعر آشنای غریبان (قیصر امین پور)

معنی خدایا به ذلت مران از درم فارسی نهم

معنی خدایا به ذلت مران از درم فارسی نهم
12:12 - 1402/03/08

معنی شعر بیا تا برآریم دستی زدل - فارسی نهم