ملحد

چرا وجدان انسان نمی‌تواند خدا باشد؟

10:46 - 1402/08/14

انسان با وجدان خود بعضی از خوبی‌ها و بدی‌ها را درک می‌کند و در رفتارش تأثیر می‌گذارند، اما تا وقتی خدا به عنوان یک موجود فراطبیعی بر جامعه بشری حاکمیت نداشته باشد و نواقص رفتاری انسان را به او گوشزد نکند، هیچ انسانی نمی‌تواند اثبات کند که تمام رفتارها و گفتارهای او صحیح و بی‌عیب و نقص بوده است.

جهان، اثری از انوار وجودی باری‌تعالی

کهکشان
14:01 - 1402/05/15

خداوند مثل بسیاری از موجودات جهان موجودی است که اگر هیچ کتابی به وجود او استدلال نکند نیز موجود است و خود جهان حکایت از خداوندی حکیم و عالِم دارد. انسان باید با تفکر به وجود او و درک کیفیت وجودی‌اش پی‌ببرد. 

همخوانی زوجیت در پدیده‌ها با اعجاز علمی قرآن

14:30 - 1402/03/16

کارکرد واژه «زوجیت» در قرآن همواره به معنای وجود جنس نر و ماده در عالم طبیعت نیست؛ بلکه در برخی آیات به معنای شیئ مشابه و قرین نیز به کار رفته است. همچنین این واژه می‌تواند به معنای اشیاء متضاد نیز به کار رود.

تعصب و لجاجت کافران

تعصب کافران
10:02 - 1401/11/24

تعصب بر اعتقاد نادرست و لجاجت برای انکار حقیقت، روش عملی کافران و ملحدین در مواجهه با دین بوده است. امروزه نیز بی‌خدایان با متهم کردن دین‌داران به تعصب سعی دارند خود را متفکر و آزاداندیش جلوه دهند و تاریخ اندیشه را تحریف نمایند.

آیا خدای ناشناخته، ماوراء‌‌الطبیعی است؟

16:45 - 1401/04/12

طبق ادله عقلی و نقلی نباید خداوند را شبیه هیچ‌چیز توصیف کرد و متون مقدس را در صورت تعارض، باید به تأویل صحیح و شایسته برگرداند.