نقل خبری که نمی داند راست یا دروغ است

دورغ
نقل خبری که نمی دانیم راسته یا دروغ 21:43 - 1399/01/05 بازدید: 208

- نقل خبری که نمی دانیم راست است یا دروغ، به نقل از منبع باید بازگو شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.