نماز مسافر

مسافر
تمام خواندن نماز توسط مسافر 23:45 - 1400/01/14

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

کثیرالسفر
منظور از کثیر السفر در احکام مسافر (طبق نظر آیت الله خامنه ای) 15:51 - 1399/01/15

- کسی که هر روز غیر از جمعه ها به مدت سه ماه سفرشغلی دارد یا هر ده روز یک سفر شغلی دارد به مدت یک سال، کثیرالسفر است.

نماز، اقامت، تدریس
نماز معلمی که هر روز میان محل اقامت و تدریس رفت و آمد دارد 22:58 - 1398/10/28

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ معلمی که هر روز بین محل اقامت تا محل تدریس رفت و آمد دارد، نماز وی در محل اقامت و تدریس کامل می باشد.

نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب 22:30 - 1398/09/19

سوال: اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، آیا باید نماز عشاء را به صورت تمام و به نیت قضا بخواند؟

نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال 10:00 - 1398/07/27

سوال: کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، آیا نمازش را باید تمام بخواند یا شکسته؟ آیا نمازهای شکسته‌‌‏ای که در طول راه خوانده، صحیح است یا خیر؟

سفر، وطن، نماز
عبور از دوکیلومتری محل تولد در مسیر سفر از محل سکونت 18:52 - 1398/05/14

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر از محل سکونت تا مقصد حداقل 20/5 کیلومتر فاصله باشد، نماز شکسته است و عبور از فاصلۀ 2 کیلومتری وطن دوم تأثیر ندارد.

کامل یا شکسته بودن نماز در صورت علم به ارتکاب گناه در سفر 13:06 - 1398/03/29

سوال: اگر انسان بداند در سفری که می‏‌خواهد برود، مرتکب معاصی و محرّمات خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا تمام؟

پاسخ: مادامی که سفر او به‌خاطر ترک واجب يا فعل حرامی نباشد، نماز او مانند ساير مسافران شکسته است.

نماز مسافر و کسی که دارد اسباب کشی میکند 12:25 - 1398/03/26

سلام علیکم شخصی برای تحصیل در شهری از شهرهای المان سه سال بوده و قرار شده برای ادامه تحصیل به شهر دیگری برود و انجا ساکن شود و برای دید و بازدید خانواده اش به وطن اولش مدت چهار روز برمیگردد بعد از برگشت از وطن به شهر اول برای مدت دو روز میماند برا اسباب کشی روههمرفته بین شهر اول که مدت سه سال اون

نماز بدون وضو در تنگی وقت حین مسافرت 17:17 - 1398/02/12

سوال: اگر در تنگی وقت حین مسافرت، بدون وضو نماز را داخل اتوبوس بخوانیم، نماز صحیح است؟ در چنین شرایطی تکلیف چیست؟

راننده
نماز راننده ای که برای خرید لوازم ماشین سفر می کند 12:30 - 1397/03/23

- طی مسافت شرعی برای خرید لوازم خودرو چون در راستای شغل راننده است نماز کامل می باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.