نماز وحشت

 اشتباه در نماز شب اول قبر (نماز وحشت)

نماز
10:42 - 1403/03/07

- نباید عمداً و به قصد ورود خوانده شود؛ اما سهواً اشکال ندارد.

کیفیت نماز شب اول قبر

نماز
11:15 - 1403/03/03

-  در ركعت اول پس از «حمد» يك مرتبه «آية الكرسى» و در ركعت دوم پس از «حمد» ده مرتبه سوره «انّا انزلناه».

نماز وحشت چگونه خوانده میشود

نماز وحشت چگونه خوانده میشود
12:03 - 1402/12/14

نماز وحشت چند رکعت است و چگونه خوانده می شود؟

آیا می شود نماز وحشت را هر شب برای شیعیان و مومنان خواند

آیا می شود نماز وحشت را هر شب برای شیعیان و مومنان خواند
09:45 - 1400/07/07
کیفیت نماز وحشت

قبر
09:35 - 1400/06/24

نماز وحشت چگونه خوانده می‌شود؟ آیا خواندن نماز وحشت یک نفر برای میت کافی است؟

آیت الکرسی چند آیه است؟

آیه الکرسی
19:44 - 1399/01/15

- مشهور مراجع در نماز وحشت آیه الکرسی سه آیه است احتیاط واجب.

کیفیت نماز شب اول قبر (نماز وحشت)

نماز وحشت
18:40 - 1398/10/18

- در ركعت اول پس از «حمد» يك مرتبه «آية الكرسى» و در ركعت دوم پس از «حمد» ده مرتبه سوره «انّا انزلناه».

نماز وحشت در آمریکا برای میت مدفون در ایران

نماز، وحشت، آمریکا
21:32 - 1398/09/27

- کسی که در کشور دیگر است، پس از دفن میت می تواند طبق افق مکان خودش، نماز وحشت را بخواند.