نماز یکشنبه ذی القعده

نماز یکشنبه ذیقعده چگونه است

نماز یکشنبه ذیقعده چگونه است
07:56 - 1402/03/21

روش خواندن نماز یکشنبه ماه ذی القعده چگونه است؟

وعده عاشقی

معنویت اکسیری برای زندگانی
13:59 - 1402/03/15

فرصت‌های معنوی، دوربرگردان‌های مسیر زندگی هستند که شخص را از جاده خودخواهی به جاده خداخواهی می‌کشانند.

آیا غسل نماز یکشنبه ذی القعده واجب است؟

آیا غسل نماز یکشنبه ذی القعده واجب است؟
09:49 - 1402/02/31

از آنجا که احتمال این می رود این اعمال به صورت عامّ مجموعی باشد، لذا انجام بخشی از عمل به صورت عمدی و التفات به مسأله جایز نیست و حرام می باشد.

نماز یکشنبه های ذی القعده

نماز یکشنبه های ذی القعده
09:23 - 1402/02/31

دو نماز دو رکعتی مانند نماز صبح به نیت نماز یکشنبه ماه ذی القعده به جای آورد که در هر رکعت یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید و یک بار سوره ناس و یک بار سوره فلق خوانده می‌شود و پس از پایان...

اعمال روز اول ماه ذی القعده

اعمال روز اول ماه ذی القعده
08:56 - 1402/02/31

ماه ذی القعده از ماه‌های حرام است که سه روز روزه‌داری متوالی از جمله عبادت‌های توصیه شده در این ماه است.

نماز یکشنبه ذی القعده

نماز یکشنبه ذی القعده
13:02 - 1402/02/24

نماز یکشنبه ذی‌القعده نمازی مستحبی و چهار رکعتی (دو نماز دو رکعتی) که در یکی از روزهای یکشنبه ماه ذی‌القعده خوانده می‌شود و فضائل بسیاری از جمله آمرزش گناهان و باایمان مردن برای آن در روایات آمده است.

عکس‌نوشته؛ نماز پرفضیلت توبه

نماز پرفضیلت توبه 17:28 - 1401/03/29

نماز یکشنبه ذی‌القعده، نمازی مستحبی و چهار رکعتی (دو نماز دو رکعتی) است که در یکی از روزهای یکشنب

اعمال ماه ذی القعده

اعمال ماه ذی القعده
07:39 - 1401/03/11

ماه ذی القعده از ماه‌های حرام است که سه روز روزه‌داری متوالی از جمله عبادت‌های توصیه شده در این ماه است.