نیروی انتظامی

قانون حامی نیروهای انتظامی باشد

نیروی انتظامی
09:13 - 1398/03/01

-فضای مجازی ملجا هرگونه اظهار نظرهای درست و غلط است اما آنکه مهم است اینکه ما چه بازخوردی از اینگونه اظهار نظرها داشته باشیم.

حیطه دخالت نیروهای انتظامی

نیروی انتظامی
15:53 - 1397/02/04

- تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگراینکه ضرورتی اقتضاء کند یا فسادی در کار باشد.

نیروی انتظامی

رهبری و نیروی انتظامی 16:27 - 1395/07/13

رهبر معظم انقلاب
یکی از ارکان امنیت کشور نیروی انتظامی است
1395/7/13

مصداق بدترین وطن در روایات

بدترین وطن
11:04 - 1394/07/11

چکیده: خداوند با آفرینش انسان، نعمتهای بسیاری را در اختیارش قرار داده است. بسیاری از نعمتها به علت سهل الوصول بودن و فراموشی انسان، معمولا مورد قدر دانی قرار نمی‌گیرد و به قول معروف تا از دست ندهی، قدرش را نمی‌دانم.

صفحه‌ها