هامان

مقایسه نادرست میان قرآن و عهد عتیق پیرامون «هامان»

09:34 - 1403/03/09

اگر پیامبر معظم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله پیرامون «هامان» که در عهد عتیق به‌ عنوان وزیر خشایارشاه معرفی شده، اشتباه کرده بود، بی‌تردید یهودیان از این فرصت برای وارد ساختن انتقاد به قرآن استفاده می‌کردند. البته احتمال این وجود دارد که «هامان» به‌ عنوان یک لقب برای وزرای خاص به‌کار برده می‌شد.

قرآن کریم، هامان وزیر خشایارشاه را به اشتباه، وزیر فرعونی اعلام کرده؟

10:33 - 1400/04/19

تردیدی وجود ندارد که نام «هامان» که معرب «آمان» یا «آمون» است، در فرهنگ مصر باستان وجود داشته و وجود چنین نامی در فرهنگ ایرانی شناخته شده نیست.