هزینه ها

شام عروسی ساده‌تر 23:46 - 1397/10/23

همیشه بالاترین خرج عروسی، شام است اما می‌توانید آن را در سطحی معقول نگه دارید. لازم نیست چندین مدل غذا و دسر انتخاب کنید. فقط چند نوع غذای ساده و یک نوع دسر برای مراسم‌تان در نظر بگیرید.

آمریکا گران‌ترین کشور در هزینه‌های سلامت
آمریکا گران‌ترین کشوردرهزینه‌های سلامت 08:56 - 1397/07/29

-نظام سلامت در آمریکا بسیار پر هزینه است.

اجاره
هزینه مال الاجاره و تعمیر آن 20:09 - 1397/03/29

- هزینه معمول در مال اجاره‌ای در مدت زمان بلند به عهده مستاجر می باشد و در خرابی باید به شرط ضمن عقد توجه کرد و در مواردی که نمی شود از مال الاجاره انتفاع برد اجاره باطل می شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.