واجبات نماز

نماز
تکبیر بعد از نماز 05:44 - 1399/05/21 بازدید: 16

- تکبیر بعد از نماز  جزء واجبات نماز نیست بلکه جزء مستحبات سلام نماز است.

سجده
مانع بودن مواد آرایشی برای سجده 05:29 - 1399/04/15 بازدید: 267

اگر مواد آرایشی به مقداری روی پوست را بپوشاند که پوستِ پیشانی با مُهر تماس پیدا نکند، سجده صحیح نیست.

نماز
بلند کردن صدای قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران 18:37 - 1399/01/21 بازدید: 541

-  بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

قبله
رعایت نکردن جهت قبله 23:04 - 1398/12/21 بازدید: 114

- انحراف از قبله جایز نیست، ولی اگر انحراف از قبله کم باشد به گونه‌ای که عرفا رو به قبله محسوب شود، نماز صحیح است.

نماز
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک 15:06 - 1398/12/15 بازدید: 179

- اگر یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد نسبت به خانه ارثی، تصرف جایز نیست و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

سجده
مانع بین پیشانی و محل سجده 22:48 - 1398/12/09 بازدید: 234

- اگر هنگام سجده، چادر یا کلاه روی صورت بیفتد و پیشانی با واسطه چادر یا کلاه روی مهر قرار بگیرد باید بدون بلند شدن از سجده، مانع ـ چادر ـ را کنار بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

رکوع، زانو، دست
کیفیت قرار گرفتن دست روی زانو در رکوع 22:48 - 1398/11/01 بازدید: 317

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتیاط (واجب) آن است که نمازگزار در حال رکوع دستها را بر زانو بگذارد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 380

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 242

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

نماز
آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریة 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 424

برمردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.