وضو در حمام

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:20 - 1399/06/24 بازدید: 330

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

آیا وضو قبل از حمام صحیح است؟ 23:05 - 1398/11/22 بازدید: 425

باعرض سلام.اگرابتدادرحمام قبل ازحمام کردن وضوگرفته شودوبعدازوضوحمام کنیم ایااشکال شرعی داردووضوباطل میشود؟

-------------------------------------

غسل و وضو در حمام 12:27 - 1398/11/19 بازدید: 141

سلا دوتاسوال داشتم که میپرسم.1-ایاوضوگرفتن درحمام بابدن خیس جایزاست؟  2-ایادرحمام بعدازغسل کردن وضوجایزاست وبااین شرایط وضوقابل قبول میباشد؟

-------------------------------------

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.