شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

وظیفه شوهر در قبال بی حجابی همسر

وظیفه شوهر در قبال بی حجابی همسر 12:26 - 1394/11/13

چکیده: آیا زن می تواند زینت خود را برای غیر شوهرش آشکار کند؟ اگر چنین حقی ندارد ولی زینش را آشکار می کند، شوهر او چه وظیفه ای دارد؟ 

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.