وقت روزه

روزه،سحر
خوردن سحری بعد از اذان صبح 17:01 - 1400/02/03

- اگر در سحر ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد.

روزه، قضا، افطار، اشتباه
افطار روزه قضا زودتر از اذان مغرب به دلیل اشتباه نرم افزار تلفن 21:53 - 1397/07/18

- کسی که روزه  قضای ماه رمضان گرفته اگر به خاطر اشتباه نرم افزار گوشی، زودتر از اذان مغرب افطار کند، روزه باطل است.

افطار، اذان، مغرب
افطار همزمان با شروع اذان مغرب 00:59 - 1397/02/29

- اگر روزه دار يقين دارد با شروع اذان، وقت داخل شده، افطار با شروع اذان، اشكال ندارد.

روزه
زمان شروع روزه و افطار 18:45 - 1396/03/09

- روزه دار باید در صورت اطمینان به طلوع فجر با اذان صبح،‌ شروع به امساک و پنج یا شش دقیقه بعد، نماز صبح را اقامه نماید. همچنین با شروع اذان مغرب در صورت اطمینان از داخل شده وقت، می تواند افطار نماید.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.