وقت نماز صبح

نماز صبح کی قضا میشه

نماز صبح کی قضا میشه
08:19 - 1402/03/16

وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.

چرا نماز صبحم قضا می شود

استاد محمدی شاهرودی
07:28 - 1400/07/20

در دوران مجردی توفیقات زیادی برای انجام واجبات و مستحبات داشتم اما الان گاهی نماز صبحم قضا می شود، علت چیست؟

وقت نماز صبح

نماز
08:58 - 1399/03/01

- آیت الله خامنه ای: جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان (حدود ده دقیقه از اوّل اذان صبح)، شروع به ادای فریضه صبح نمایند.

عوامل سلب توفيق از نماز صبح چیست؟

15:56 - 1396/06/25

عوامل سلب توفيق از نماز صبح به دو گروه عمده دسته بندى مى شود: الف: عوامل مادى:1- فقدان برنامه ريزى و نظم در زندگى.2- پرخورى در شب.3- كسلى و تنبلى افراد.4- غرق شدن در مسائل مادى و دنيويى.5- خوردن غذاهاى نامناسب در شب.ب: عوامل معنوى:1- ضعف در خداشناسى.2- گناه.3- ضعف اراده.