ویژگی‌های بسیجی

بسیجی و اولویت‌ها

10:13 - 1402/09/02

در حال حاضر لازم است تا نیروی بسیجی به اولویت‌ها پرداخته و در جبهه‌های جنگ نرم علیه هجمه‌های شدید دشمن، اقدام لازم را انجام دهد.