پایاپای

ایران، بر مسند ریاست اتحادیه «پایاپای»

10:04 - 1402/03/11

از تحرکات مثبت اقتصادی در راستای سیاست دلارزدایی، فعال‌سازی اتحادیه آسیایی «پایاپای» می‌باشد؛ اتحادیه‌ای که اکنون، ایران ریاست آن را بر عهده گرفته است.