عید سعید غدیر ارسال رصد

پیشرفت ایران در زمینه علمی

سرعت پیشرفت ایران 08:42 - 1400/01/26
سرعت پیشرفت ایران

 

سرعت پیشرفت ایران از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ در تولید مقالات نانو تکنولوژی

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 11:02 - 1400/01/19
اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

اولین ماهواره در تاریخ ایران 10:11 - 1400/01/19
 اولین ماهواره در تاریخ ایران

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین ماهواره در تاریخ ایران

اولین باند خون بندِ ناف ایران 09:53 - 1400/01/19
اولین باند خون بندِ ناف ایران

اولین دستاوردهای_ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین باند خون بندِ ناف ایران

اولین آرای عمومی به قانون اساسی 09:14 - 1400/01/19
 اولین آرای عمومی به قانون اساسی

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین آرای عمومی به قانون اساسی

چی بودیم چی شدیم : افزایش چشمگیر سدسازی در ابران 11:55 - 1399/11/18

   چی بودیم چی شدیم : افزایش چشمگیر سدسازی در ابران

چی بودیم چی شدیم: گسترش خدمات بیمه درمانی در ایران 11:37 - 1399/11/18

   چی بودیم چی شدیم: گسترش خدمات بیمه درمانی در ایران

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.