پیشرفت داروسازی ایران

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی 12:59 - 1400/10/23

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

اینجا ایران؛ تولید داروی مَسپورت

اینجا ایران؛ تولید داروی مَسپورت 00:47 - 1397/08/30

داروی توکسین بوتولینوم تیپ   تولیدی ایران در بهمن 1390 با نام تجاری مَسپورت رونمایی شد.