پیشرفت علمی ایران

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران 12:17 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی 10:22 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی

اولین باند خون بندِ ناف ایران 09:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای_ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین باند خون بندِ ناف ایران

درمان اولین آسیب نخاعی در جهان 09:36 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

درمان اولین آسیب نخاعی در جهان

اولین آرای عمومی به قانون اساسی 09:14 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین آرای عمومی به قانون اساسی

کرونا
ایران با وجود تحریم‌ها به مرحله صدورکیت‌‌های سرولوژی کرونا رسید 18:51 - 1399/02/20

رئیس‌سازمان غذا و دارو گفت: کیت‌‌های سرولوژی در کشور ما به وفور تولید می‌‌شود و ما صادرات کیت‌‌های سرولوژی را به کشورهای مطرح جهان آزاد کردیم.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.