کارت سوخت

کارت سوخت
فروش سهمیه بنزین 23:38 - 1399/12/21

- فروش سهمیه هایی مانند بنزین و گازوئیل به دیگران تابع قانون می باشد و چون در قانون فروش اینگونه مواد سوختی و سهمیه ممنوع می باشد فروش اینگونه سهمیه ها مشروعیت ندارد.

چاره قاچاق سوخت
چاره قاچاق سوخت 11:44 - 1397/09/18

سال 1387ش مجلس و دولت با 100میلیون‌دلار طرح‌کارت‌سوخت را اجرا کردند تا مانع قاچاق و اصراف سوخت شوند، زیرساختی‌ با 19 مزیت گذاشته شد، تا هم‌اکنون فقط در بحث بنزین شاهد مصرف‌ دوبرابر یعنی روزانه تا 120میلیون‌لیتر و قاچاق 20میلیون‌لیتر دیگر باشیم.

چـاره قـاچاق سوخت 09:51 - 1397/08/06

سال1387 مجلس و دولت با 100میلیون‌دلار طرح‌کارت‌سوخت را اجرا کردند تا مانع قاچاق و اسراف سوخت شوند، زیرساختی‌ با 19 مزیت کنار گذاشته شد، تا هم‌اکنون فقط در بحث بنزین باعث مصرف‌ دوبرابر یعنی روزانه 120میلیون‌لیتر و قاچاق 20میلیون‌لیتر دیگر شده، درحالی‌که: مدیریت مصرف سوخت دستور رهبری و استفاده از ک

 چاره قاچاق سوخت
چاره قاچاق سوخت 23:00 - 1397/07/21

ده‌سال قبل مجلس و دولت با 100میلیون‌دلار طرح‌کارت‌سوخت را اجرا کردند تا مانع قاچاق و اصراف سوخت شوند، زیرساختی‌ با 19 مزیت که توسط دولت تدبیر کنار گذاشته شد، تا هم‌اکنون فقط در بحث بنزین باعث مصرف‌ دوبرابر یعنی روزانه 120میلیون‌لیتر و قاچاق 20میلیون‌لیتر دیگر شده، درحالی‌که: مدیریت مصرف سوخت دستور رهبری و  استفاده از کارت سوخت تکلیف قانونی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.