کرامت نفس

کرامت انسان‌ها از اهداف انبيا

کرامت انسان‌ها از اهداف انبياء
09:17 - 1402/03/08

رهانیدن نفوس انسان‌ها از پستی‌ و زیور دادن آن به کرامت از اهداف اساسی پیامبران الهی است؛ زیرا آنان، راهنمایان انسان به سمت کمال هستند.

ویژگی‌های انسان با «کرامت»

ویژه‌گی‌های انسان باکرامت
09:05 - 1402/03/08

انسان کریم، دارای خصوصیاتی همچون وفای به عهد، گذشت، آسان‌گیری و... است که در انسان‌های عادی کمتر مشاهده می‌شود.

عزت‌نفس و حضور مؤثر در اجتماع

حضورِ عزتمندانه
10:01 - 1401/11/13

در موقعیت‌های مختلف عزت‌نفس با عملکرد اجتماعی رابطه و همبستگی‌ دارد.

حواست به خودت هست؟

مواظبت بر کارهای روزانه
13:05 - 1401/04/05

امام‌های ما کسی رو که مواظب کارهای روزانه‌ خودش باشه خیلی رو دوست دارن.

هرچیز قدیمی هم، خوب نیست!

تبعیت کورکورانه
08:09 - 1401/03/11

تا وقتی دلیل عاقلانه‌ای برای کارهای قدیمی‌ها پیدا نکردیم، حق نداریم خودمون و دیگران رو به انجام اون کار وادار کنیم!