شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

کودتای28 مرداد

از 28 خرداد تا 28 مرداد 15:18 - 1400/03/23

-نتیجۀ اعتماد به آمریکا و بی‌اعتمادی به مردم می شود کودتای 28 مرداد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.