گذشته دختر قبل از ازدواج

به خواستگار
گفتن حقیقت در ازدواج 09:00 - 1399/12/12

گفتن حقیقت در ازدواج

آیا گفتن حقیقت همه جا لازم است؟

به خواستگارم علاقه ای ندارم
خواستگارم گذشته ی خوبی ندارد 10:55 - 1399/12/09

خواستگارم گذشته ی خوبی ندارد

گفتن رابطه قبلی به خواستگار
گفتن نامزدی سابق به خواستگار 10:51 - 1399/12/05

گفتن نامزدی سابق به خواستگار

خواستگاری
آیا باید همه چیز را به خواستگار گفت 08:20 - 1399/11/30

آیا باید همه چیز را به خواستگار گفت

شما به سوال ذیل جوابی داده بودید که به نظر من جای تأمل داره:

***سوال این است :

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.