شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

گرایش به خداو دین

فطری بودن باور به خدا و قیامت در وجود انسان 22:01 - 1398/09/26

تحقیقات علمی نشان می‌دهد که مردم در فرهنگ‌ها و گرایش‌های مختلف، به خداوند و قیامت گرایشی درونی دارند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.