گفتار نیک

پندار، گفتار و رفتار «نیک‌تر»

پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، یا نیک‌تر
14:38 - 1402/03/09

سه آموزه «پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک» از جامع‌ترین و زیباترین کلماتی است که عموم مردم آن را پذیرفته‌اند؛ ولی اسلام به آن بسنده نمی‌کند، بلکه در هر سه حوزه به «بهترین‌ها» سفارش می‌کند.