گفتن حقیقت به همسر

به خواستگارم علاقه ای ندارم
خواستگارم گذشته ی خوبی ندارد 10:55 - 1399/12/09

خواستگارم گذشته ی خوبی ندارد

گفتن رابطه قبلی به خواستگار
گفتن نامزدی سابق به خواستگار 10:51 - 1399/12/05

گفتن نامزدی سابق به خواستگار

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.