20 میلیونی

ضرورت بسیج

هفته بسیج
10:06 - 1400/08/29

چکیده: حضرت امام خمینی(ره) جملات بسیار والا و ارزشمند و زیبایی در مورد بسیج دارد که هر کدوم نشان دهنده ضروری بودن این نهاد پُراَرزش می‌باشد