zahra_93

تصویر zahra_93

مطالب ارسالی

11 دى، 1393    4
دوبــاره آمـــــــده ام تـــــا دوبــاره در بـزنـمکـبـوتــرانـــه در ایــن آســتــانــه پــر بـزنـمبـــه نـا امـیــدی از ایــن نـمی روم هــرگـــزاگـــر جـــــواب نـگـیـرم، دوبــاره در بـزنـمسـواد نامه ی من، رنگ صبح...
10 دى، 1393    79
چند ماهیست نامزد دارم... تا الان با چندین پسر رابطه ی دوستی داشتم... احساس میکنم تنوع طلب شده ام... نامزدم بنظر من یه پسر کامله و هیچ نقصی در او یافت نمیشود... خیلی دوسش دارم و کاملا از اینکه اونو به عنوان نامزدم...

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 2