crizma

تصویر crizma

مطالب ارسالی

15 فرو، 1394    19
دختری هستم 19 ساله. علاقه ای به ازدواج نداشتم. با گریه و زاری مادرم را مجبور میکنم که خواستگارا رو رد کنه.مذهبی هستیم طوری که صحبت با فرد نامحرم  یک اشتباه بسیار بزرگ استمن از همه ی پسرا متنفرم. اما همیشه برای خودم...

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 1