mo442

تصویر mo442

مطالب ارسالی

18 دى، 1394    5
من بنا به شرایطم تحصیلات و رها کردم و رفتم تو بازار کار و بعد از چند سال (سربازی و کار) تونستم شغل نسبتا مناسبی داشته باشم و آماده ازدواج بشم ابتدا یه نکته ی بگم در مورد انجمن ها که نسبت به قبل خیلی پر بار تر شده ولی...

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 1