تجرد

تصویر تجرد

مطالب ارسالی

30 دى، 1400    0
شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» از شعارهای زیبا و مشهور دوران انقلاب است که البته ریشه در باورهای بنیادین نهضت اسلامی دارد؛ معنای آن هم بسیار روشن است. جای بسی تاسف است که چنین مطلب روشنی را باید برای استاد علوم...
15 دى، 1400    0
هر واقعه تاریخی را می‌توان از زوایای گوناگون دید و مورد نقد و بررسی قرار داد، و بخشی از آن را تلخ‌تر یا شیرین‌تر دید. واقعه شهادت حضرت زهرا -علیهاالسلام- نیز از این امر مستثنا نیست. از دید نگارنده در میان وقایع پس...
12 دى، 1400    0
نیازی به گفتن نیست که حاج قاسم از جهات مختلف، یک شخصیت ممتاز و حتی شهادتش هم ویژه و تاریخی بود. این ویژه بودن‌ها، از شهید سلیمانی یک الگو، و از شهادتش یک سوگ ویژه ساخته است؛ اما این خطر ما را تهدید می‌کند که این سوگواری...
08 دى، 1400    0
درباره مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی گاهی شبهاتی مطرح می‌شود و ادعا می‌شود که رابطه مردم با نظام از سال‌های گذشته یک روند نزولی را طی می‌کند. برای این ادعا البته شواهدی هم ارائه می‌شود که شاید مهمترین آن آمار پایین...
28 آذر، 1400    0
درباره ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه بسیار گفته شده است و امروز پرسش از چرایی این وحدت چندان مطرح نیست، اما یک سوال اساسی درباره وحدت این دو نهاد علمی، این است که چرا پس از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی و شهادت آیت...
25 آذر، 1400    0
حدود ده سال پیش، دولت تحت بدترین فشارهای اقتصادی بود، و روز به روز از محبوبیتش رو به کاهش بود؛ ولی رفتار دولتمردان هم در این کاهش، بسیار موثر بود. در مقطعی رفتار دولتمردان وقت باعث شده بود که به عنوان مثال، وقتی شایعه...
14 آذر، 1400    0
مهمان داشتیم، چه مهمانی! رئیس جمهور که نه، معاون رئیس جمهور آمریکا بود؛ آمریکا هم که ولی نعمت بود و احترامش واجب. ولی نعمت جوان پهلوی کوچک، چهار ماه پیش از این، منتخب مردم را به همکاری روباه پیر، و با کودتا کنار زده بود...
06 آذر، 1400    0
در بعضی جریانات برای فهمیدن این که چه کسانی دو طرف جبهه درگیری هستند، نیازی به کند و کاو آنچنانی نیست. در قضایای اصفهان هم نیازی نیست فیلم‌ها و اخبار را با نگاه امنیتی تحلیل کنید تا مثلا از روی هدایتگری چند زن به شباهت...

صفحه‌ها