s.saeed

تصویر s.saeed
درباره من: 
حیف! فریاد مرا بغض به یغما برده// یک بغل حرف، ولی محض نگفتن دارم...
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.