غمگین

تصویر غمگین

مطالب ارسالی

24 فرو، 1398    6    بازدید: 422
سلام  پنج روز شکر خدا با کسی که دوست داشتم و دارم عقد کردم اما همسرم به خاطر شغلش باید بره شهر دیگه  اما پدر من اجازه نمیده منم باهاش برم به دلایل تعصبی /شغل همسرم طوری هست که  هر دو ماه  ...
19 دى، 1397    7    بازدید: 438
سلام متوجه شدم نامزدم حدود یک ماه با خانمی ششسال خودش بزرگتر هست رابطه داشتند  این موضوع رو نامزدم خودش بهم گفت کهرابطه داشته و تمامش کرده  ازش پرسیدم جرا بهم‌خیانت کردی گفت چون تو بهم محبت نمیکردی و غر میزدی...
19 آذر، 1396    3    بازدید: 534
سلام در مطلب قبلی گفتم که پسری که دوستم داره و دوستش داره برادفعه سوم میخواد بیاد خخواستگاری خانواده اش تماس گرفتن اما پدر بنده عین دفعه های قبل برخورد کرد بدون اینکه به من حرفی بزنن و به نظر من اهمیت بدن پشت گوشی بهشون...
10 آذر، 1396    1    بازدید: 542
سلام خسته نباشید پسری که دوستم داره من هم دوستش دارم سه سال به پای هم نشستیم دوفعه امد خواستگاری اما خانواده من به دلایلی که خودم هم نمیدونم چی هستن قبول نکردن سه چهار روز دیگه دوباره میخواد بیاد خواستگاری در دفعه های...
22 آبا، 1396    2    بازدید: 1،100
سلام خسته نباشید حدود دوسالی هست که خواهر کوچک تراز خودم ازدواج کرده اول نامزذی شون مشکلی نداشتم اما بعد از عقد کردن از شوهر بدم امد به مرور زمان این تنفر بیشتر شد شوهر خواهرم کار بدی هم درحق من نکرده اما ازش بدم میاد...
30 مرد، 1396    17    بازدید: 2،540
14000صلوات برای حل مشکل ازدواج دختران وپسران
24 مرد، 1396    2    بازدید: 566
سلام پسری بیست و چهارساله هستم که پنج ساله عاشق دختر خانمی شدم بعد سه سال عشق دخترخانم رو در دلم نگه داشتم بعد از سه سال رفتم برا خواستگاری دوسال هست که میفرستم براخواستگاری اما پدر دختر خانم نمیدونم به چه دلیلی جواب رد...
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.