SeYYeD

تصویر SeYYeD

مطالب ارسالی

31 مرد، 1397    2    بازدید: 350
ما به ندرت درباره آنچه که داریم فکر می‌کنیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم!!!
23 مرد، 1397    0    بازدید: 967
افکار تو  مسیر زندگی تو را تعیین می‌کند. غیر ممکن است که منفی فـکر کنـی و منفی عمــل کنی، ولی نتیجه مثبت بگیـری. مراقب افکارت باش ...
20 مرد، 1397    0    بازدید: 699
راز آرامـش درون در غـبطه نخوردن به مال دیگـران است ... این را بـدان که آنچـه حـق توست هر طور شـده خـود را به تو خواهـد رســاند.  
15 مرد، 1397    1    بازدید: 411
بار انـدوه را به تنهـایی می‌توان کشـید؛ امّا برای شـاد بودن به دو نفر نیاز است.  
11 مرد، 1397    0    بازدید: 2،133
از هــر جایی که افتـادی ... احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی ... ازهــرجایـــی ... هر جایی به غیـر از «چشــم»!
11 مرد، 1397    0    بازدید: 552
زندگی بهشت است برای آنانی که عاشقانه عشق می‌ورزند بی‌پروا محبت می‌کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند!
10 مرد، 1397    0    بازدید: 1،080
انسان شجــاع کسی نیست که هــرگز نترسـد! بلکه کسـی است که با وجـود ترس، متــوقف نمی‌شـود و به راهـش ادامه می‌دهــد.
07 مرد، 1397    0    بازدید: 393
هیچ‌گاه در جمع به بیان ضعف‌های همسرتان نپردازید؛ حتی به شوخی. مردها به این موضوع حساسیت بیشتری دارند.
07 مرد، 1397    0    بازدید: 948
زن‌ها از مردهایی که هر صحبت کوچک را به بحثی ادامه‌دار و مشاجره تبدیل می‌کننـد و باعث می‌شود آنها مجبـور شوند مدام حالت دفاعـی به خود بگیرند؛ خوششان نمی‌آید.
07 مرد، 1397    0    بازدید: 623
با مادرت تمـاس بگير و بگـو دوستش دارى؛ فراموش نكن تو تنها كسى هستى كه صداى قلب مادرت را از درون شنيده‌اى.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.