مرادی هادی

تصویر مرادی هادی

مطالب ارسالی

14 آذر، 1400    0
ارتباط، به عنوان یکی از مولفه های اساسی تربیت و پرورش است. اهمیت این مسئله به حدی است که این مقوله حتی در دنیای حیوانات و نباتات نیز مطرح است. بسیاری از گیاهان از راه گرده افشانی برای تولید محصول و تکثیر، مرتبط می شوند...
10 آذر، 1400    0
ایمان واقعی در بزنگاه محک می خورد. آن زمان معلوم می شود که چقدر ارزش داری. شیرینی ارزش تو از ایمانی است که در دل داری.
10 آذر، 1400    0
هر کاری، طعمی دارد. میزان خوش طعمی هر عمل، به درستی و پاکی عمل بستگی دارد. هر چه عمل، رسیده تر باشد، خوش طعمی آن در ذائقه انسان بیشتر نمایان است.
10 آذر، 1400    0
غرور مرد اجازه نمی دهد که اظهار ناتوانی کند. او با نمی شود و نمی توانم میانه خوبی ندارد. اکثر مردان حاضر نیستند شکست و ناکامی خود را ابراز کنند. وقتی کارد به استخوان رسید و درمانده شد، دنبال کمک می گردد.
08 آذر، 1400    0
نگهداری حیوان در خانه، عامل بیماری است. هر چه هم که تمیزش کنیم، خوی حیوانیش پاک نمی شود. با هرکس همنشین شویم، خصلت او را پیدا می کنیم.
08 آذر، 1400    0
انسان برای کسب آرامش، نیازمند همنشینی از جنس خودش است. کاربعضی ها به جایی رسیده که دنیا به این بزرگی آنقدر برایش کوچک شده که همنشین خود را از بین حیوانات انتخاب کرده است.
08 آذر، 1400    0
رعایت حقوق حیوانات مهم است؛ اما نه به اندازه ای که انسانیت خود را لکه دارکنی.
08 آذر، 1400    0
 سگ بازی، نشانه این است که هیچ انسانی را برای همنشینی پیدا نکرده ایم. حیف اشرف مخلوقات که خود را به قدر یک حیوان کوچک کرده است.   
07 آذر، 1400    0
گاهی اوقات، دست از کار بکش. فعالیت و مطالعه و هر مشغله ای  را رها کن. کمی هم به خودت بپرداز. ببین چه مقدار مسافت را طی کرده ای؟ کجایی و چه مسیری در پیش داری؟ برای آینده ات چه ذخیره کرده ای؟ این دقیقا همان چیزی است...
02 آذر، 1400    0
ضرورت آشنایی با دنیای نوجوان برکسی پوشیده نیست. اهمیت این مطلب از آنجا بیشتر می شود که شبکه های معاند نیز روی این مسئله سرمایه گذاری فراوانی دارند. سوال اینجاست که چرا برخی شبکه های اجتماعی روی سنین زیر 18 سال، تمرکز...

صفحه‌ها